Chcete přispět nefinančně?

Pokud si finanční příspěvek nemůžete dovolit, přispějte alespoň prostřednictvím toho, co můžete postrádat. 
Najděte ve svém okolí sběrný kontejner textilu, označený logem Nadace SOVA. Vhoďte do něj nepotřebné oděvy a část z výtěžku jejich recyklace bude věnována Nadaci SOVA. Více informací o sběrných kontejnerech a využití oděvů naleznete na http://www.textileco.as.