Napsali o nás na portálu Českého ekologického manažerského centra Třetí ruka

Zpět
Napsali o nás na portálu Českého ekologického manažerského centra Třetí ruka

Dnes, stejně tak jak od samého počátku lidské civilizace, se každý z nás denně potýká s nepříznivými vlivy počasí a prostředí. Obklopujeme se věcmi, mnohé z nich nosíme na svém těle, chrání nás a pomáhají vytvářet naši vlastní identitu. Jsou nám stále nablízku, cítíme k nim emoce. Jsou to naše oděvy, naše boty, přikrývky, pod kterými spíme, jsou to hračky našich dětí. V současnosti podle dostupných informací si průměrný evropský obyvatel ročně koupí 12 až 16 kilogramů oděvů, obuvi, kabelek, povlečení, koberců a ostatních textilních materiálů. A tyto věci, bez ohledu na svůj stav použitelnosti, jednoho dne ztratí pro každého z nás svoji původní hodnotu a putují do směsného komunálního odpadu. U nás to vzhledem k velikosti naší země představuje zátěž pro životní prostředí v objemu 160 tisíc tun odpadů. Přitom nutnost jejich ekologického odstranění je jen zlomkem celkové zátěže, které pro životní prostředí představují. Pro zajímavost, na výrobu jednoho bavlněného trička se spotřebuje 4 000 litrů vody a na boty dokonce 8000 litrů vody – stejné vody, jejíž nedostatek můžeme často pociťovat. Jednou z nejefektivnějších strategií, jak tuto zátěž snížit, je oděvy sesbírat a ty použitelné opět vrátit k užívání. Tímto způsobem se ušetří naše životní prostředí maximálním způsobem.

Více informací a celý článek o ochraně přírody a pomoci lidem na http://www.tretiruka.cz/news/spolecne-ochrana-prirody-a-pomoc-lidem/