Amelie, z.s.

Zpět
Amelie, z.s.

Nadace SOVA věnovala dne 13.3.2017 finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Amelie, sídlícímu v Praze s pobočkami v Olomouci, Liberci a Rakovníku. Sdružení poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné pacienty a jejich blízké. Posláním dobrovolnického programu Amelie je zprostředkovat lidský kontakt a laickou pomoc lidem s onkologickým onemocněním a jejich blízkým ve zdravotnických zařízeních a Centrech Amelie prostřednictvím odborně vedených dobrovolníků z řad veřejnosti. Více informací o činnosti sdružení na http://www.amelie-os.cz/.