Asistence o.p.s.

Zpět
Asistence o.p.s.

Nadace SOVA podpořila dne 14.4.2016 finančním příspěvkem ve výši 10.000 Kč obecně prospěšnou společnost Asistence o.p.s., která rozpouští vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením. Více informací na http://www.asistence.org