Asistence, o.p.s.

Zpět
Asistence, o.p.s.

Nadace SOVA věnovala dne 3.3.2017 částku 8.000 Kč organizaci Asistence, o.p.s., která sídlí v Praze. Asistence, o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb pro více než 250 lidí s tělesným a kombinovaným postižením v Praze. Její programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Jedná se o osobní asistenci a dobrovolnictví, tranzitní program pro zásadní životní změny, podporované zaměstnávání, ergoterapeutické služby pro jednotlivce i pro úpravy prostředí a psychologické poradenství. Dlouhodobě je aktivní v oblasti odstraňování bariér ve veřejné dopravě a zlepšuje podmínky pro život lidí s postižením v běžné společnosti. Více informací o činnosti na http://www.asistence.org/