Centrum pro seniory Trojlístek, z.s.

Zpět
Centrum pro seniory Trojlístek, z.s.

Nadace SOVA poskytla dne 17. června 2019 finanční příspěvek ve výši 8 000 Kč Centru pro seniory Trojlístek, z.s.  Nezisková organizace se věnuje především seniorům, a to pořádáním různých volnočasových aktivit. Protože si uvědomujeme žádoucí propojení mezi generacemi, hlavně udržení tradic a předávání zkušeností, rozšířil CPS Trojlístek činnost směrem k dětem, mládeži, rodinám s dětmi a handicapovaným. Pole působnosti je v ostravském a opavském území. Více nformací o činnosti zde.