CENTRUM PRO SENIORY ve Vsetíně

Zpět
CENTRUM PRO SENIORY ve Vsetíně

Nadace SOVA věnovala dne 19.9.2016 finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč Centru pro seniory ve Vsetíně. Centrum funguje již od roku 2004 a v současnosti má přes 80 členů, z toho většina je starší 65 let. K pravidelným akcím centra patří jazykové kurzy angličtiny a němčiny a individuální kurzy práce na PC a internetu. Dále odborné přednášky, besedy, večery hudby a poezie, výstavy a společenská setkávání při nejrůznějších příležitostech. K pravidelným akcím patří i výlety a turistické akce.
Heslem centra je „Aktivitou proti stárnutí“!