Český červený kříž - podpora bezplatných dárců krve

Zpět
Český červený kříž - podpora bezplatných dárců krve

Nadace SOVA poskytla finanční dar ve výši 10.001 Kč Českému červenému kříži na propagaci a oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Část tohoto daru již byla využita na ocenění dárců dne 19. 6. 2014, které proběhlo ve slavnostním sále ve Svitavách. Při této akci bylo oceněno 54 dárců stříbrnou medailí Dr. Janského, 38 dárců zlatou medailí Dr. Janského a 15 dárců Zlatým křížem III. třídy, který se uděluje za 80 odběrů. Zbývající část finančních prostředků bude použita na zakoupení dárků pro další bezpříspěvkové dárce krve.