Charita Hlučín

Zpět
Charita Hlučín

Nadace SOVA poskytla dne 2.1.2017 finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč Charitě Hlučín. Posláním Charity Hlučín je poskytování kvalitních sociálních a zdravotních služeb seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Všechny služby poskytuje s důrazem na lidskou důstojnost a individualitu každého klienta, bez rozdílu náboženské, rasové či politické příslušnosti. Více o činnosti Charity Hlučín na http://www.charitahlucin.cz/