Dětský domov a Školní jídelna Přerov

Zpět
Dětský domov a Školní jídelna Přerov

Nadace SOVA věnovala dne 23.5.2016 finanční dar ve výši 15.000 Kč Dětskému domovu Přerov. Dětský domov sídlí na ulici Sušilova 25, byl založen již v roce 1941 a jeho součástí je také školní jídelna. Aktuální kapacita zařízení je 24 dětí, ty jsou rozděleny do 3 rodinných skupin. Děti jsou vedeny nejen ke vzdělání, ale také samostatnosti, soběstačnosti a různým zájmovým aktivitám. Více informací o DDŠJ Přerov na http://www.ddprerov.cz/