Dětský domov Senožaty

Zpět

Nadace SOVA poskytla dne 1. listopadu 2021 finanční příspěvek ve výši 7.000 Kč Dětskému domovu Senožaty. Prostředky jsou určeny na kurzy řidičského oprávnění. Více informací o domově zde.