Dětský domov v Boskovicích

Zpět
Dětský domov v Boskovicích

Nadace SOVA věnovala dne 14.12.2016 finanční dar ve výši 5.000 Kč Dětskému domovu v Boskovicích, který sídlí na ulici Štefánikova. Je obklopen vzrostlým ovocným sadem, který poskytuje krásné přírodní prostředí pro dětské hry. Hlavním cílem činnosti Dětského domova je zejména zajištění základního práva každého dítěte na výchovu a vzdělávání, dále rozvíjet osobnost dítěte podle jeho individuálních schopností a potřeb, rozvíjet citovou stránku osobnosti a zaměřit výchovu a vzdělávání k minimalizaci rizika vzniku sociálního vyloučení, vytvořit pro děti sociálně znevýhodněné rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání a tím dát předpoklad pro možnost uplatnit se na trhu práce. Více informací na http://www.ddboskovice.cz