Diakonie ČCE - středisko CESTA

Zpět
Diakonie ČCE - středisko CESTA

Nadace SOVA předala dne 5.5.2016 finanční dar ve výši 10.000 Kč Diakonii Českobratrské církve evangelické - středisku CESTA, které sídlí v Uherském Hradišti. Jeho posláním je pomoc a podpora osob se specifickými potřebami vzhledem k jejich zdravotnímu stavu či složité životní situaci. Více informací o středisku na http://strediskocesta.cz/