Domov pro seniory Vrbno

Zpět
Domov pro seniory Vrbno

Nadace SOVA věnovala dne 13.2.2017 finanční příspěvek ve výši 8.000 Kč Domovu pro seniory Vrbno. Domov poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (mladším i starším seniorům od 60 let) a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby zejména při zvládání běžných úkonů péče o sebe, při zajištění stravování, ubytování, hygieny, zdravotní a ošetřovatelské péče. Jeho posláním je umožnit prožití důstojného života, podporovat soběstačnost a samostatnost těchto osob. Zařízení vytváří klidné, sociální prostředí, přináší uživatelům úctu a zpříjemnění podzimu života, má kapacitu 76 osob. Více informací o zařízení na http://www.dd-vrbno.cz/