Elizabeth P. - příspěvek na studium

Zpět

Nadace SOVA poskytla dne 23. září 2020 finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč pro Elizabeth P. Příspěvek je určený na úhradu školného.