Elizabeth P. - příspěvek na studium - diplom z olympiády

Zpět
Elizabeth P. - příspěvek na studium - diplom z olympiády

Nadace SOVA poskytla dne 23. září 2020 finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč pro Elizabeth P. Příspěvek je určený na úhradu školného. Máme radost, že se Elizabeth ve škole daří, o čemž svědčí diplom za 2. místo v olympiádě z NJ z 28. března 2022.