Farní charita Litomyšl

Zpět
Farní charita Litomyšl

Nadace SOVA darovala dne 29.3.2016 finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč Farní charitě v Litomyšli, kterou jsme podpořili už v roce 2015. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, která poskytuje od roku 1993 na Litomyšlsku zdravotní a sociální služby potřebným lidem bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženskému vyznání. Více informací o její činnosti na http://litomysl.charita.cz/.