Hašle z.s.

Zpět
Hašle z.s.

Nadace SOVA poskytla dne 23. září 2020 finanční příspěvek ve výši 6.000 Kč pro Hašle z.s. Spolek pomáhá dětem se zdravotním tělesným postižením a seniorům. Příspěvek je určený na nákup pomůcek pro handicapované děti. Více o činnosti spolku zde