Ivana V. - příspěvek na studium

Zpět
Ivana V. - příspěvek na studium

Nadace SOVA poskytla dne 22. září 2020 finanční příspěvek ve výši 7.000 Kč Ivaně V. Příspěvek je určený na úhradu nákladů spojených se studiem na univerzitě ve Velké Británii.