Lentilka - Dětské rehabilitační centrum Pardubice

Zpět
Lentilka - Dětské rehabilitační centrum Pardubice

Nadace SOVA věnovala Dětskému rehabilitačnímu centru Lentilka dne 26. 8. 2014 finanční dar ve výši 11.000 Kč. LENTILKA je příspěvková organizace a nestátní zdravotnické zařízení, byla zřízena 1. 1. 1992 za účelem poskytování komplexní rehabilitační, logopedické, pedagogicko výchovné, speciálně pedagogické, ošetřovatelské a od dubna 2011 také ergoterapeutické péče dětem se zdravotním postižením.

"Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za podporu naší organizace Lentilka – Dětské rehabilitační centrum Pardubice (denní stacionář pro děti se zdravotním postižením) ve formě finančního daru ve výši 11.000,- Kč na nákup 1 ks tabletu Apple IPAD AIR WI-FI 32GB - Silver, který je určen pro výuku dětí se zdravotním postižením v oblasti alternativní a augmentativní komunikace. Děkuji a budeme se těšit na další spolupráci."

Mgr. Gabriela Bělková, ředitelka