Na počátku, o.p.s.

Zpět

Nadace SOVA poskytla dne 4. října 2021 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč Na počátku, o. p. s. Posláním organizace je chránit a rozvíjet lidský život, který je ohrožen umělým potratem, a dále podpora a vzdělávání rodičů, kterým je svěřena péče a rozvoj dětí. Prostředky jsou určeny na nákup vybavení azylového domu. Více informací o činnosti zde.