Nadační fond Zlatý oříšek

Zpět
Nadační fond Zlatý oříšek

Nadace SOVA poskytla dne 13. srpna 2020 finanční příspěvek ve výši 12.500 Kč Nadačnímu fondu Zlatý oříšek, který se zaměřuje na vyhledávání a všestrannou podporu mimořádně nadaných a úspěšných dětí České republiky. Prostředky jsou určeny na podporu soutěže Zlatý oříšek. Více informací o činnosti zde.