Nadační fond Zlatý oříšek

Zpět

Nadace SOVA poskytla dne 3. listopadu 2021 finanční příspěvek ve výši 12.500 Kč Nadačnímu fondu Zlatý oříšek, který se zaměřuje na vyhledávání a všestrannou podporu mimořádně nadaných a úspěšných dětí České republiky. Prostředky jsou určeny na podporu soutěže Zlatý oříšek. Více informací o činnosti zde.