NADĚJE

Zpět

Nadace SOVA poskytla dne 22. září 2021 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč neziskové organizaci NADĚJE. Prostředky jsou určeny na modernizaci papírenské dílny. Více informací o činnosti organizace zde.