Neurorehabilitační klinika AXON

Zpět
Neurorehabilitační klinika AXON

Nadace SOVA věnovala opětovně dne 23. 11. 2018 finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč Neurorehabilitační klinice AXON. Jedná se o vysoce specializovanou soukromou klinikou, která poskytuje intenzivní terapii dospělým i dětským pacientům s DMO, pacientům po cévní mozkové příhodě, nádorech mozku, traumatech hlavy, úrazech páteře či s jinými onemocněními, která vznikají na úrovni centrální nervové soustavy. Více informací o činnosti na http://www.neuroaxon.cz/

Její činnost jsme podpořili už v létě, konkrétně 4. 7. 2018 příspěvkem ve výši 12.000 Kč.