o. s. TAP

Zpět
o. s. TAP

Nadace SOVA věnovala 27.11.2014 finanční dar ve výši 30.000 Kč organizaci o. s. TAP, která se zabývá péčí o rozvoj dovedností a schopností osob se zdravotním postižením a podporou jejich přípravy na budoucí uplatnění na trhu práce. Podporou a organizací společenských a kulturních akcí studentů škol Jedličkova ústavu v Praze a v neposlední řadě také ochranou přírody a krajiny. Organizace sídlí v Praze, Na Pankráci 13.