Plavecká škola Boskovice

Zpět
Plavecká škola Boskovice

Nadace SOVA dne 6. 3. 2017 a 25.4.2017 věnovala finanční příspěvky v celkové výši 10.000 Kč Plavecké škole v Boskovicích. Tento příspěvek bude využit na nákup pomůcek, které slouží ke zdokonalení plaveckých dovedností. Plavecké pomůcky hrají důležitou roli ve výuce plavání. Pomáhají dítě nadnášet, získá tak ve vodě pocit bezpečí, s jejich pomocí se naučí správnou polohu při plavání a podobně. Samozřejmě slouží i k vodním hrátkám, které jsou taktéž velmi důležitou součástí výuky. Nadace SOVA se chystá s Plaveckou školou Boskovice spolupracovat i v následujících letech. Zároveň s ní chce vzájemně vytvářet zajímavé projekty pro děti. Více informací na https://www.facebook.com/Plaveck%C3%A1-%C5%A1kola-Boskovice-1477649055847452/