Pomoc pro Elu K.

Zpět
Pomoc pro Elu K.

Nadace SOVA věnovala dne 26. února 2020 příspěvek ve výši 10.000 Kč Ele K. Finance jsou určeny na vyšetření a hospitalizaci ve Fakultní nemocnici v Motole.