Pomoc pro Ivana D.

Zpět

Nadace SOVA dne 7. září 2021 poskytla finanční dar ve výši 4.000 Kč pro Ivana D. Příspěvek je určený na výdaje spojené s léčením úrazu a tělesného postižení.