Pomoc pro Kláru K.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 23. září 2021 částkou 10.000 Kč Kláře K. z Brna. Prostředky jsou určeny na úhradu rehabilitací.