Pomoc pro Martina F.

Zpět

Nadace SOVA dne 20. srpna 2021 poskytla finanční dar ve výši 3.398 Kč pro Martina F. Příspěvek je určený na nákup léčebných pomůcek.