Pomoc pro Natálku

Zpět
Pomoc pro Natálku

Nadace SOVA věnovala dne 27. listopadu 2019 finanční příspěvek ve výši 11.500 Kč pro Natálku H. Pomoc je určena na léčebně rehabilitační pobyt s využitím TheraSuit metody v zařízení CENTRUM HÁJEK, které se specializuje na pomoc handicapovaným dětem. Více informací o činnosti zde.