Pomoc pro Ondru S.

Zpět
Pomoc pro Ondru S.

Nadace SOVA poskytla dne 17. července 2020 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč pro Ondru S. na fyzioterapii v centru Matejoffhands Physiotherapy s.r.o.