Pomoc pro Petra

Zpět
Pomoc pro Petra

Nadace SOVA přispěla dne 30. prosince 2019 částkou 2.235 Kč na zajištění potřebných léků pro Petra J.