Pomoc pro Zdeňku K.

Zpět

Nadace SOVA dne 22. dubna 2021 poskytla finanční dar ve výši 3.500 Kč pro Zdeňku K. Příspěvek je určený na úhradu rehabilitace a fyzioterapie.