Pomoc v nouzi Liberecko z.s.

Zpět
Pomoc v nouzi Liberecko z.s.

Nadace SOVA věnovala dne 1.3.2017 finanční dar ve výši 10.000 Kč organizaci Pomoc v nouzi Liberecko z.s. Organizace pomáhá všem lidem bez rozdílu věku, národnosti. Kdokoliv požádá, dostane se mu pomoci. Klienti zůstávájí v anonymitě. Spolupracuje s organizacemi, fyzickými osobami, nadacemi. Vybírá materiální věci, které třídí a daruje mezi potřebné. Snaží se shánět prostředky, aby mohla lidem v nouzi nejlépe pomoci. Hlavní cíl je pomáhat jakýmkoliv způsobem: po psychické i materiální stránce. Více informací o činnosti na http://pvnliberecko.cz/