Příspěvek na studium pro Terezu

Zpět
Příspěvek na studium pro Terezu

Nadace SOVA poskytla dne 31. července 2020 finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč pro Terezu Jelínkovou. Příspěvek je určený na úhradu nákladů spojených se studiem na univerzitě ve Velké Británii.