Příspěvek pro Alenu B.

Zpět

Nadace SOVA dne 4. února 2021 poskytla finanční dar ve výši 7.000 Kč pro Alenu B. Příspěvek je určený na nákup notebooku pro syna Jana.