Příspěvek pro Arnolda

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 11. listopadu 2021 částkou 7.000 Kč Arnoldovi H. z Mělníka. Prostředky jsou určeny na nákup zdravotních pomůcek.