Příspěvek pro Charitu Most

Zpět

Nadace SOVA poskytla dne 18. srpna 2021 finanční příspěvek ve výši 7.500 Kč Charitě Most. Příspěvek je určen na školné 5 dětí v ZUŠ Most.