Příspěvek pro Charlotte

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 28. října 2021 částkou 8.000 Kč Charlotte G. z Hradce Králové. Prostředky jsou určeny na rehabilitaci.