Příspěvek pro Christiana

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 7. března 2022 částkou 6.000 Kč Christianovi K. z Jalovce. Prostředky jsou určeny na úhradu rehabilitací.