Příspěvek pro Christiana K.

Zpět

Nadace SOVA dne 5. srpna 2021 poskytla finanční dar ve výši 4.702 Kč pro Christiana K. Příspěvek je určený na léčebnou terapii.