Příspěvek pro Davídka S. - poděkování

Zpět

Nadace SOVA dne 5. srpna 2021 poskytla finanční dar ve výši 8.000 Kč pro Davídka Sládka. Příspěvek byl určený na léčebnou terapii, ze které nám jeho maminka poslala fotografii s poděkováním.