Příspěvek pro Edukuj, z.s.

Zpět

Nadace SOVA poskytla dne 2. srpna 2021 finanční příspěvek ve výši 8.000 Kč Edukuj, z.s. Příspěvek je určen na nákup resuscitační figuríny.
Edukuj je nevládní nezisková organizace, jejímž cílej je vzdělávat děti i dispělé, a to zejména v oblasti poskytování laické první pomoci. Více informací o činnosti zde.