Příspěvek pro Emmu J.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 16. listopadu 2021 částkou 4.929 Kč Emmě J. z Náchoda. Prostředky jsou určeny na nákup zádové opěry.