Příspevěk pro Evu K.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 30. listopadu 2021 částkou 7.000 Kč Evě K. z Krompachů. Prostředky jsou určeny na rehabilitaci.