Příspěvek pro Hanu P.

Zpět

Nadace SOVA dne 4. února 2021 poskytla finanční dar ve výši 5.000 Kč pro Hanu P.  Příspěvek je určený na úhradu školného pro školní rok 2020/2021.