Příspěvek pro Hanu P.

Zpět

Nadace SOVA dne 17. září 2021 poskytla finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč pro Hanu P. Příspěvek je určen na úhradu školného ve školním roce 2021/2022.