Příspěvek pro Hanu P.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 10. ledna 2022 částkou 5.000 Kč Hanu P. z Prahy. Prostředky jsou určeny na úhradu školného.